Selesai

  • Finishes

    Selesai

    Perlakuan permukaan adalah permukaan bahan substrat untuk membentuk lapisan matriks dengan sifat mekanik, fisika dan kimia lapisan permukaan proses.